.
Pozovite

+387 (51) 233 820

.
Pošaljite poruku

[email protected]

utorak, 28 februar 2023 09:20

Knjigovodstvo

Written by
Rate this item
(0 votes)
Finansije  FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO
 
Glavna knjiga

Glavna knjiga

Propisani i korisnički definisani bilansi (bilans stanja, uspjeha, cash-flow). Budžetiranje, preraspodjela troškova. Automatsko formiranje naloga iz pomoćnih analitika, početnog stanja, zaključnih knjiženja
 
Fakturisanje

Fakturisanje

Fakture usluga, knjižna odobrenja, fakture za primljene avanse. Rekapitulacije, analiza prihoda, korisnički definisan izgled računa, štampa fiskalnih računa i dnevnih izvještaja iz programa, automatsko formiranje KIF
Troškovi

Troškovi

Ulazni računi, blagajna, putni troškovi. Raspodjela troška po ulaznom računu na više obračunskih perioda. Automatsko formiranje KUF.
Računi

Žiro računi, kupci, dobavljači

Knjiženje izvoda žiro računa u različitim bankama, povezivanje plaćanja sa računima kupaca i dobavljača. Automatsko formiranje izvoda otvorenih stavki. Multivalutna evidencija.
Izvjestavanje

Fleksibilno izvještavanje

Propisani i korisnički definisani izvještaji Kartice konta, kupaca, dobavljača, fakture, nalozi blagajne, poreske knjige. Rekapitulacije, analize, tabelarni i grafički prikaz podataka. Veliki broj mogućih uslova, korisnički definisan poredak, grupisanje podataka.
ExportImport

Razmjena podataka

Mogućnost izvoza i uvoza podataka iz drugih informacionih sistema. Razmjena sa elektronskim bankarstvima poznatijih proizvođača.Robno  ROBNO KNJIGOVODSTVO
 
Zalihe

Zalihe

Dnevnik, trgovačke knjige, veleprodaja, maloprodaja. Šifriranje robe po barkodovima. Višegodišnji pregled prodaje, analiza kretanja robe. Cjenovnici, akcije, evidencija prodaje na rate, evidencija garantnih listova. Praćenje nabavne cijene, planirane i stvarne razlike u cijeni.
Kalkulacije

Kalkulacije

Praćenje nabavke robe sa rekapitulacijama i evidencijom najboljih nabavnih cijena. Praćenje uvozne dokumentacije, troškova, JCI evidencije. Automatsko kreiranje knjigovodstvene evidencije, te poreske evidencije. Unos putem barkod čitača ili memorije.
Ponude

Ponude, predračuni, fakture

Formiranje ponuda na osnovu prethodnog prometa. Kreiranje predračuna i fakture na osnovu predračuna. Jedinstvena faktura robe i usluga. Prilagodljiv izgled izlaznih dokumenta radi bolje prezentacije firme. Rezervisanje robe. Povezivanje računa sa fiskalnim printerima. Rekapitulacije, analiza prodaje.
Inventure

Inventure, nivelacije, prešifriranje robe

Prilagođavanje knjigovodstvene evidencije robe stvarnom stanju. Svođenje stanja robe, trenutnih cijena, ispravke u prometu šifara. Korištenje barkod memorije za brzo i jednostavno inventurisanje robe.
Pazari

Maloprodajni pazari, udaljene radnje, centralno skladište

Maloprodajna kasa, mogućnost korištenja touch screen monitora. Off-line evidencija prodaje u udaljenim prodavnicama, prenos ostvarenog prometa na centralni računar putem osigurane internet veze. Centralna administracija šifarnika, jednostavna distribucija na udaljene lokacije.
 Letter K dg icon  KNJIGOVODSTVO TROŠKOVA I UČINAKA
 
search good icon

Materijal

Praćenje nabavke materijala po nabavnoj cijeni. Obračun izlaza materijala po prosječnoj nabavnoj ili planskoj cijeni. Automatski obračun odstupanja od planske cijene. Automatsko formiranje dostavnica iz centralnog magacina kod knjiženja proizvodnje.
tool box preferences icon

Sastavnice

Sastavnice/normativi za planiranje utroška materijala u procesu proizvodnje ili prepakivanja. Vremenski definisane sastavnice, istorija korištenih sastavnica.
industry icon

Proizvodne kalkulacije

Formiranje kalkulacije na osnovu sastavnice ili slobodnim unosom materijala. Evidentiranje nematerijalnoh troškova koji učestvuju u proizvodnji. Automatsko zaduživanje skladišta gotovih proizvoda i razduženje magacina materijala. Automatsko formiranje dostavnica za materijal iz centralnog skladišta.
Groups Military Personnel Light icon

Praćenje realizacije usluga

Evidencija radnih smjena. Evidencija učinaka pojedinih radnika i čitave smjene
Ford Heavey Wreck Truck with Movement icon

Autoservis

Praćenje servisnih radnih naloga sa neophodnim podacima o istoriji servisiranih automobila. Trebovanje rezervnih dijelova. Automatsko razduživanje dijelova prilikom knjiženja radnog naloga. Kreiranje knjigovodstvene evidencije o utrošku dijelova i radnih sati.
 OBRAČUNA PLATA I KADROVSKA EVIDENCIJA  PLATE I KADROVSKA EVIDENCIJA
 
Obracun plata

Obračun plata

Obračun ličnih primanja po različitim metodama. Obračun po koeficijentima ili sa fiksnim platama. Obračun minulog rada. Mogućnost više isplata u toku jednog obračunskog perioda. Obračun obustava u fiksnom iznosu ili u procentu od neto plate.
doprinosi

Porezi i doprinosi

Priprema elektronske poreske prijave. Obračun poreza i doprinosa u skladu sa važećim propisima u RS, FBiH, kao i mogućnost prilagođavanja drugim propisima. Mogućnost primjene poreskih olakšica. Rekapitulacije poreza i doprinosa po entitetima, kantonima, gradovima.
plata lista

Izvještavanje

Standardni izvještaji: platne liste, rekapitulacije, potvrde, spiskovi. Izvještaji za pripremu poreskih kartica(GIP), Izvještaji za statistiku (RAD). Priprema elektronskih uplatnica za neto, poreze i doprinose.
plate vrste obracuna

Vrste obračuna

Obračun ličnih primanja po osnovu ugovora o radu na neodređeno ili određeno. Obračun primanja po osnovu ugovora o djelu, zakupu, povremenim poslovima. Obračuna primanja po osnovu naknada (odbori, stipendije i sl.)
hrm

Kadrovska evidencija

Evidencija ličnih podataka. Različite vrste evidencija vezanih za radni odnos ili drugu vrstu odnosa. Evidencija i štampanje ugovora za različite vrste ugovorenih odnosa (ugovor o radu, ugovor o djelu i sl.). Evidencija odsustava, pohađanih seminara, drugih vrsta dodijeljenih benificija (automobil, telefon i dr.)
hrm spor

Evidencija odsustva zaposlenih

Web zasnovani sistem za proces zahtijevanja i odobravanja službenog puta i odsustva po raznim osnovama, kao i praćenje prisustva (el. šihtarica) uz odobravanje i verifikaciju u više nivoa. Povezano sa Back-Office sistemom kadrovske evidencije i obračuna plata.OSNOVNA SREDSTVA  OSNOVNA SREDSTVA
 
os knjiga

Knjiga osnovnih sredstava

Obračun amortizacije osnovnih sredstava po različitim metodologijama. Paralelni obračuni po vijeku trajanja, po propisanim poreskim stopama, po trošku nabavke. Knjiženje promjena (nabavka, rashod, prodaja, isknjižavanje, povećanje vrijednosti...). Formiranje naloga za GK.
os procjena

Inventure i procjene

Inventura sa mogućnošću uvoza podataka iz barkod čitača, memorije, tekstualnog fajla. Evidencija i formiranje stavova na osnovu izvršenih procjena. Procjene vrijednosti i vijeka trajanja. Analiza knjigovodstvenih efekata procjene osnovnih sredstava.
os izvjestaji

Izvještavanje

Popisne, inventurne liste, štampa barkodova za osnovna sredstva. Kartice, stanja, pregledi. Uporedni podaci za knjigovostveni i poreski obračun amortizacije.
Read 590 times
More in this category: « Krediti Osiguranje »