O nama

 

MF SOFTWARE d.o.o. je osnovana 2007. godine i bavi se prvenstveno implementacijom poslovnih informacionih sistema. Naš tim je sastavljen od veoma iskusnih analitičara i programera sa velikim fondom znanja u različitim poslovnim oblastima.

 

Svjesni smo činjenice da je za dobru i uspješnu kompaniju, u današnje vrijeme, veoma bitan kvalitetan poslovni informacioni sistem. Našim klijentima već 10 godina nudimo kvalitetne poslovne informacione sisteme, kao i druge prateće usluge, koje upotpunjavaju mogućnost kljenta da se brzo, kvalitetno predstavi svojim poslovnim partnerima. Za nas je veoma bitno da sem razvoja aplikativnog rješenja budemo u mogućnosti da pružimo blagovremenu i adekvatnu podršku kada se pojavi problem kod naših klijenata. Zato se dosta vremena posvećuje i obrazovanju kao i konstantnom praćenju propisa i trendova u razvoju PI sistema.