sreda, 21 decembar 2016 15:38

Zakon o platama

Aplikacija za obračun ličnih primanja je usklađena sa izmjenama u novom zakonu

Novi Zakon o platama predviđa smanjenje stope minulog rada za radnike ispod 25 god. radnog staža na 0.3% za svaku godinu radnog staža, a za radnike preko 25 godina staže ovaj procenat ostaje na 0,5%

More in this category: Elektronska arhiva »