Licenciranje softvera

Softverska licenca je dokument koji određuje način upotrebe softvera. Većina softvera je zaštićena autorskim pravima. Softverska licenca omogućava krajnjem korisniku upotrebu jednog ili više primjeraka softvera, pri čemu se bilo koje odstupanje od dozvoljene upotrebe smatra kršenjem autorskog prava.

Prava i načini upotrebe softvera definisani su u Sporazumu o licenci sa krajnjim korisnikom (EULA - End User Licence Agreement), koji korisnik mora prihvatiti prije instalacije ili korištenja sftvera na svom računaru. U većini slučajeva, proizvođač softvera zadržava vlasništvo nad softverom, a krajnji korisnik isključivo kupuje pravo na upotrebu tog softvera.

Kupovinom licenciranog softvera osiguravate vlastito poslovanje u skladu sa zakonom i propisima, i štitite svoja ulaganja od rizika koji proizilazi upotrebom nelegalnog, odnosno piratskog softvera.

Moguće sankcije koje nadležni organiz mogu izreći protiv vasu su:

  • oduzimanje i uništavanje opreme novčane kazne i do 200.000 KM
  • zabrana obavljanja djelatnosti ili dijelova djelatnosti kojima se koristi nelicenciran softver
  • zatvorske kazne

MF Software vam omogućava da nabavite licence ne samo za Microsoft-ove proizvode, već i za proizvoda drugih dobavljača. Takođe vam možemo ponuditi naše usluge i u smislu određivanja najpovoljnijeg oblika licenciranja, u skladu sa vašim potrebama.