ATV Vijesti

atv all

Pročitajte i na vašem android telefonu najnovije vijesti koje objavljuje jedna od najgledanijih TV stanica u Bosni i Hercegovini.

Aplikaciju možete instalisati na vaš uređaj putem linka ATV Vijesti. Za preuzimanje aplikacije sa mobilnog telefona možete koristiti i sledeći QR kod.

QR ATV