utorak, 14 avgust 2018 15:05

Program za obračun plata (u skladu sa izmjenama objavljenim u Službenom glasniku Republike Srpske broj: 66/18 od 24.07.2018)

Obračun plata 
 
Obavještavamo sve naše korisnike, kao i buduće korisnike naših aplikacija da je naš program za obračun plata usklađen sa novim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prezu na dohodak Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 66/18 od 24.07.2018). U našem programu možete kreirati Ugovor o radu sa zaposlenima na bazi bruto dohotka, unositi poresku olakšicu u visini koja je predviđena ovim zakonom, te obračunati neto primanja zaposlenih prema novim propisima.