utorak, 07 februar 2017 21:41

Dobili smo certifikat bonitetne pouzdanosti (LRC)

Certifikat bonitetne pouzdanosti je dokument koji izdaje LRC d.o.o.
privrednim subjektima na osnovu stručne analize finansijskih izvještaja i ostalih ekonomskih parametara za koje je moguće procijeniti visok stepen vjerovatnoće da se radi o finansijski pouzdanom partneru.
 
MF Software d.o.o je dobila certifikat na osnovu poslovnih rezultata u proteklom periodu.