software
LICEN­CI­RANI SOFT­WARE

Bilo da se radi o jed­nokrat­noj kupovini software-​a ili skla­panja ugov­ora o licen­ci­ranju, taj pro­ces nije uvi­jek jednostavan.Mi smo tu da Vam pomognemo da odaberete pravo rješenje za Vašu orga­ni­zaciju i speci­fične potrebe.

softw
POSLOVNE APLIKACIJE

Naša soft­ver­ska rješenja
prije svega
odlike sta­bil­nost,
jed­nos­tavnost, jaka sig­uronosna
poli­tika sa različitim nivoima
pris­tupa, brzim pre­tragama,
mogućnost eksporto­vanja
uzv­ješ­taja…

webap
WEB I HOST­ING

Potre­ban Vam je web aplikacija
ili web stran­ica za Vašu
dje­lat­nos? Vršimo izradu
kom­plet­nih rješenja za web
aplikacije i web stran­ice.
Pored toga nudimo web host­ing sa MySQL i MSSQL bazama.

android
MOBILNE APLIKACIJE

Naša soft­ver­ska rješenja prije
svega odlike sta­bil­nost,
jed­nos­tavnost, jaka sig­uronosna
poli­tika sa različitim nivoima
pris­tupa, brzim pre­tragama,
mogućnost eksporto­vanja
uzv­ješ­taja…

tehnika
PRO­DAJA

Vršimo pro­daju raču­nara i raču­narske opreme koja Vam je potrebna za usp­ješno poslovanje.Takođe u ponudi imam tele­vi­zore zad­nje gen­eracije po povoljnim cjenama.

logo grey

Kon­takt

Save Kovače­vića 19, Banja Luka
Bosna i Herce­gov­ina
Tel. +387 51 233 820
Fak. +387 51 233 810
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spam­botova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

facebookgoogle plusyoutubetwitter

Novosti

Scroll to top