software
LICEN­CI­RANI SOFT­WARE

Bilo da se radi o jed­nokrat­noj kupovini software-​a ili skla­panju ugov­ora o licen­ci­ranju, taj pro­ces nije uvi­jek jed­nos­ta­van. Mi smo tu da vam pomognemo da odaberete pravo rješenje za vašu organizaciju.

softw
POSLOVNE APLIKACIJE

Naša soft­ver­ska rješenja
odlikuju
sta­bil­nost,
jed­nos­tavnost, jaka sig­urnosna
poli­tika, brzo pre­traži­vanje,
mogućnost razm­jene podataka sa drugim aplikaci­jama

webap
WEB I HOST­ING

Potrebna vam je web aplikacija
ili web stran­ica za vašu
dje­lat­nost? Vršimo izradu
kom­plet­nih rješenja za web
aplikacije i web stran­ice.
Pored toga nudimo web host­ing sa MySQL i MSSQL bazama podataka.

android
MOBILNE APLIKACIJE

Nudimo usluge razvoja mobil­nih aplikacija pri­lagođenih vašim potre­bama. Neke od naših Android aplikacija možete pron­aći i ovdje

tehnika
PRO­DAJA

Vršimo pro­daju raču­nara i raču­narske i mrežne opreme koja vam je neophodna za usp­ješno poslo­vanje. U ponudi imamo i druge vrste elek­tron­ičke opreme po povoljnim cje­nama i sa mogućnošću kred­i­ti­ranja kod MKD Mikrofin.

logo grey

Kon­takt

Save Kovače­vića 19, Banja Luka
Bosna i Herce­gov­ina
Tel. +387 51 233 820
Fak. +387 51 233 810
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spam­botova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

LRC Cer­tifi­cate

LRC

Scroll to top